Archief Nieuws & Nieuwsbrieven

Gasunie Veiligheidsprijs geschonken aan onze stichting

Geplaatst 5 december 2015

Cor Elders uit ons dorp die als magazijnmedewerker werkzaam is in het Centraal Magazijn van de Gasunie locatie Deventer, is in het kader van de interne Gasunie actie 'Veilig werken? Zeker weten!' beloond met een geldprijs van €500,-, te besteden aan een door hemzelf gekozen goed doel.
Zijn inzending: Cor merkte bij de verplaatsing van een aantal gasbuizen door een heftruck een verbogen borgring op, die mogelijk los zou kunnen schieten. Cor heeft de activiteit direct stop laten zetten, zodat de borgring vervangen kon worden door een nieuwe. Door deze actie heeft hij mogelijke ernstige gevolgen weten te voorkomen.
Dat hij onze stichting als goed doel voor de geldprijs heeft gekozen, vinden wij natuurlijk geweldig. Cor benadrukte tijdens de overhandiging van de cheque aan onze penningmeester Lian Voorhorst, dat hij het door de stichting gerealiseerde padenplan rondom Heeten bijzonder waardeert. Hij maakt zelf veelvuldig gebruik van de paden en ziet ook dagelijks de vele wandelaars en fietsers over het Poelpad en Doorninckspad gaan, welke achter zijn woning langs gesitueerd zijn.
De stichting is zeer verrast door deze erkenning en zal er voor zorgen dat het geld goed gebruikt zal worden. Nogmaals onze speciale dank aan Cor voor deze bijzondere geste!
Wijziging in het bestuur: voorzitter Dominique Doedens stopt ermee

Geplaatst: 5 februari 2014

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van onze voorzitter en oprichter van de stichting. Dominique heeft te kennen gegeven om te stoppen met het voorzitterschap om zijn energie in nieuwe projecten aan te wenden. We zijn Dominique veel dank verschuldigd, omdat hij als oprichter en voorzitter een grote drijvende kracht is geweest binnen de stichting en die vanwege zijn grote contacten-netwerk steeds weer nieuwe wegen wist te bewandelen. Dit heeft geresulteerd in het bereiken van onze doelstelling om binnen 10 jaar tijd een wandel/fietsnetwerk rondom Heeten aan te leggen van 15 km lengte.
Nu de paden er liggen en door de inwoners en mensen van buitenaf veelvuldig gebruikt worden, is de tijd van paden-onderhoud en verdere verfraaiing aangebroken.
Voorlopig zullen we het nog even zonder voorzitter doen, maar we hopen daar zo spoedig mogelijk op terug te komen. Zie hier de huidige bestuurssamenstelling
Duurzame Led-verlichting voor het ‘Bleerspad’

Geplaatst: 15 december 2013

Ruim twintig Heetense vrijwilligers hebben zaterdag (14 dec.) duurzame led-verlichting aangebracht langs het Bleerspad in Heeten. Het wandel-fietspad is onderdeel van het 15km padenstelsel van Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten e.o. Het verbindt de bergingsvijver aan de westzijde van het dorp door het Heetense Broek met het Overijssels kanaal.

Het wordt naast recreatief ook veel gebruikt voor het naar school, sport en werk gaan. Dat was de aanleiding voor Sylvia Tutert, Saskia Reimert en Tom Mossel om in 2011 het idee in te dienen voor de “duurzame Publieksprijs” van Stichting Duurzaam Heeten. Drieduizend euro werd gewonnen voor veilige verlichting langs het Bleerspad. Samen met Rob Dogger als coördinator is na een periode van overleg en aanvullende subsidies verwerven het startschot voor de plaatsing gegeven.
Langs het pad zijn om de dertig meter led-lampjes op de grond geplaatst die zich overdag opladen d.m.v. zonnecellen en ’s avonds voor verlichting zorgen. Dit geeft gebruikers van het pad bij schemer en avond een veilig gevoel. Constructiebedrijf Elders heeft het lassen van de voetplaten mogelijk gemaakt.

In het bijzijn van de prijswinnaars en vrijwilligers werden lovende woorden gesproken door de financiers wethouder duurzaamheid Jacques van Loevezijn en Wijnand Wagenmans namens Stichting Duurzaam Heeten. Ook door Dominique Doedens werden de initiatiefnemers bedankt en is de verlichting afgelopen zaterdag feestelijk met applaus geopend onder het genot van een kopje koffie met de slogan: ‘Veilig, Sociaal en Duurzaam’.
Nieuwste versie van de Padenkaart beschikbaar

Geplaatst: 12 november 2013

Nu de 3e fase van aanleggen van paden is afgerond, is de Padenkaart ook bijgewerkt. Zie hiervoor Padenkaart 
10-jarig Jubileum en opening werkschuur Stichting Wandel- & Fietspaden Heeten e.o.

Geplaatst: 14 oktober 2013

De Stichting Wandel-& Fietspaden Heeten e.o. heeft afgelopen zaterdag haar 10-jarig jubileum gevierd. Met  de vijftig vrijwilligers + partners en samen met de grondeigenaren die hebben meegewerkt aan het realiseren van 15 km wandel/fietspad was het een mooi feest. Het jubileum werd gecombineerd met het afronden van de 3e subsidiefase voor aanleg van de laatste kilometers pad én de ingebruikname van de nieuwe ‘werkschuur’ voor opslag van klein-onderhoudsmateriaal. Het nieuwe onderkomen heeft het oude bouwval, eigendom van de fam. Nijland-Franken aan de Dorpsstraat, vervangen. De vrijwilligers van de Stichting hebben het gezamenlijk afgebroken en met veel enthousiasme weer opgebouwd in de oude stijl van vroeger. Dankzij de medewerking van wethouder Wagenmans en zijn ambtenaren werd het mogelijk gemaakt om te herbouwen.

In de vijftiger jaren  heeft de voormalige schuur o.a. nog als brandweergarage dienst gedaan. De openingsstunt was dan ook in brandweersferen opgetuigd, compleet met brandspuiten,  rook, sirene en zwaailampen. Vijf ‘brandweerlieden’ kwamen na het rookalarm in de schuur door de papieren afzetting naar buiten gestormd, ieder gewapend met een kruikje bitter, waarna de bijna honderd aanwezigen samen proostten op deze nieuwe aanwinst voor de stichting maar vooral ook voor Heeten. Het feestje werd daarna bij CR Bosgoed verder gevierd.

De Stichting heeft nu de aanleg van 15 km wandel/fietspad afgerond, tevens een trekpont over het kanaal gerealiseerd en als laatste de nieuwe werkschuur in gebruik genomen. De Stichting zal zich vanaf nu concentreren op het onderhouden van de aangelegde paden om deze te kunnen garanderen voor de toekomst. Als er zich nieuwe kansen voordoen voor uitbreiding van paden zal hiervoor financiering gezocht moeten worden. Het is gebleken dat de Heetenaren deze wandel/fietspaden bijzonder waarderen gezien het intensieve gebruik ervan en dat de meerderheid van de inwoners als donateur de Stichting ondersteunen, waarmee de onderhoudskosten gedekt kunnen worden. Al met al een zeer geslaagd feest.
De vlag in top van schuurtje Nijland-Franken

Geplaatst: 10 juli 2013

Op bijgaande foto's de nieuwe schuur met de vlag in top; daarnaast de schuur zoals die er daarvoor uitzag. Zie ook het artikel hieronder dd. 9 juli j.l.
Hoogste punt bereikt van schuurtje Nijland-Franken

Geplaatst: 9 juli 2013

In Nieuwsbrief 12 heeft u kunnen lezen dat vrijwilligers van de Stichting het oude in verval geraakte schuurtje van de fam. Nijland-Franken weer gaan opbouwen. Hiervoor krijgen we opslagruimte terug voor klein materiaal. Daar het schhurtje gelegen is aan het Poelpad en dus aan de rand van het dorp, wordt het voor de vrijwilligers gemakkelijker om het onderhoud aan de paden vanuit dit onderkomen uit te voeren. Intussen is het hoogste punt bereikt, getuige onderstaande foto's. Het schuurtje wordt in oude luister opgebouwd, waarbij waar mogelijk materialen worden hergebruikt, zoals ook de oude gietijzeren stal-raampjes.
Toplaag aangebracht op 2e deel Schot Beumerpad

Geplaatst: 3 juli 2013

Het heeft even geduurd maar nu is dan de toplaag aangebracht op dit verlengstuk van het Schot Beumerpad, wat langs de Oosterenkweg ligt. Vele gebruikers van het Schot Beumerpad ervaren het wandelen over dit deel van de Oosterenkweg als onveilig. Nu kan men veilig wandelen over het nieuwe deel van het pad.
RTV Oost video "Veerpontje over kanaal al veel gebruikt"

Geplaatst: 12 nov 2012

De RTV Oost video kan worden bekeken op Youtube.
Daarvoor op de volgende link klikken of deze kopieëren naar uw internet browser:

http://www.youtube.com/watch?v=ClvqwpYGssk
Trekpont over het Overijssels kanaal officieel in gebruik genomen – ode aan de vrijwilligers!

Geplaatst: 9 nov 2012

Op donderdagmiddag 8 november heeft de Stichting Wandel- & Fietspaden Heeten e.o. door een officiële opening voor genodigden en haar vrijwilligers de eerste trekpont binnen de gemeente Raalte in gebruik genomen.

Mevr. Annette Pronk, de nieuwste donateur van de stichting, was de eerste gebruiker van de pont. Zij mocht tijdens de officiële opening zichzelf op de trekpont naar de overzijde van het Overijssels kanaal ‘trekken’, wat door de aanwezigen met een luid applaus werd begeleid. Vervolgens konden de overige genodigden zich naar de overzijde van het kanaal ‘trekken’ om zich bij de aldaar verzamelde vrijwilligers te voegen. Hierna werd door voorzitter Dominique Doedens een toast uitgebracht op deze trekpont, tevens de eerste trekpont over een watergang van Waterschap Groot-Salland. Vervolgens werd koers gezet naar het Trefpunt in Heeten, waar nog een presentatie werd gegeven over het traject ‘Van idee tot realisatie’ van de trekpont. Voorafgaand werd door Wijnand Schrijver namens Plaatselijk Belang Heeten in een kort woordje alle vrijwilligers speciaal bedankt voor hun inzet. Als blijk van waardering ontvingen zij allen een krentenbroodje, wat bijzonder werd gewaardeerd.
Natuurlijk zijn wij Provincie Overijssel en de Gemeente Raalte als financierders  dank verschuldigd voor hun bijdrage, alsmede de fabrikant van de pont de firma Aluminiumjon uit De Kwakel NH. Ook de lokale firma’s die hebben bijgedragen tot de realisatie van dit prachtige project worden hierbij bedankt.
Door de trekpont is de aansluiting van het recreatieve fietspad en het eveneens nieuwe Jaagpad aan de oostzijde van het kanaal met het Schot Beumerpad aan de westzijde een feit geworden. De verwachting is dan ook dat er veel gebruik zal worden gemaakt van deze nieuwe aanwinst van de stichting.

Nieuwsbrief 12. Mei_2013
PDF – 1,7 MB
Nieuwsbrief 11. December_2012
PDF – 2,3 MB
Nieuwsbrief 10. Juni_2011
PDF – 850,8 KB
Nieuwsbrief 9. Januari_2011
PDF – 562,8 KB
Nieuwsbrief 8. April_2010
PDF – 609,0 KB
Nieuwsbrief 7. Maart_2010
PDF – 390,6 KB
Nieuwsbrief 6. September_2008
PDF – 662,3 KB
Nieuwsbrief 5. Juni_2008
PDF – 196,9 KB
Nieuwsbrief 4. November_2006
PDF – 646,8 KB
Nieuwsbrief 3. December_2005
PDF – 963,7 KB
Nieuwsbrief 2. Mei_2005
PDF – 788,1 KB
Nieuwsbrief 1. Maart_2005
PDF – 255,8 KB