Bestuur en Vrijwilligers

De stichting heeft momenteel een ad interim voorzitter en is nog op zoek naar een geschikte kandidaat voor voorzitter.

Bestuur

De bestuurssamenstelling ziet er momenteel als volgt uit:

Voorzitter:
Ton Elders (ad interim)
Secretaris:
Agnes Schilderman
Penningmeester:
Carla Schiphorst

Bestuursleden:
Donné Bos
Wijnand Evers
Paul Schiphorst
Jeroen Voorhorst
Vrijwilligersploeg

De vrijwilligersploeg, inmiddels gegroeid tot ruim 40 personen, werkt hard aan het onderhoud van de paden. De groep is enthousiast en onmisbaar voor de stichting! De vrijwilligers zijn verdeeld over vier onderhoudsrayons ( Noord, Oost, Zuid en West ) met rayonhoofden als aansturing.
(Bob) de Bouwers

De coördinatie van het uit te voeren onderhoud heeft de stichting in handen gegeven van een team voorlieden. Dit team bestaat uit Jan Veldmaat, Leo Vollenbroek, Herman Hollegien en Gerrit Jansen, aangevuld met de ‘rayonhoofden’ van de vier rayons en een paar bestuursleden.
Zij hebben bij de aanvang van het aanleggen van de paden de bijnaam ‘Bob de Bouwers’ gekregen, welke naam nog steeds gebruikt wordt.