Hartelijk welkom op de website van de Stichting Wandel- & Fietspaden Heeten e.o.


De Stichting Wandel- & Fietspaden Heeten e.o. is officieel opgericht op 6 november 2003 en heeft zich ten doel gesteld om vijftien kilometer wandel- en fietspaden te realiseren rond het dorp Heeten. Inmiddels heeft de stichting zijn doel bereikt. In 2013 zijn de laatste paden aangelegd, waardoor de vijftien kilometer zijn gerealiseerd. De stichting gaat zich dus nu alleen nog op het onderhoud van de paden en bijbehorende zaken concentreren.

Naast het aanleggen van paden wil de stichting het landschap versterken door het verhogen van recreatieve, ecologische en cultuurhistorische waarden. Met de paden wil de stichting het landschap weer beleefbaar en leesbaar maken. De paden vormen een stelsel van routes om het dorp, waardoor ommetjes van diverse lengten kunnen worden gewandeld of gefietst. Er kan zo van de mooiste plekken van het afwisselende landschap worden genoten.

Maar waarom paden aanleggen?

Het antwoord is eenvoudig. In de afgelopen decennia is het landelijk gebied rond het dorp steeds ontoegankelijker geworden. De benodigde efficiëntie van het agrarisch bedrijf, met de ruilverkavelingen als belangrijk onderdeel, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Hierdoor zijn 'kruipdoor/sluipdoor paden' zoals bijvoorbeeld kerkepaden verdwenen. Daarnaast hebben mensen tegenwoordig meer vrije tijd en willen graag een ommetje kunnen maken in hun eigen (rijke) omgeving. Tenslotte - en niet het minst belangrijk - brengen paden die - buiten de grotere, geasfalteerde wegen - het dorp en buitengebied ontsluiten veelal een grotere veiligheid met zich mee voor de meer kwetsbare gebruikers, zoals schoolgaande jeugd en ouderen.