Vandalisme

Gepubliceerd op 22 januari 2021 om 12:04

Beste inwoners van Heeten en omgeving,

Wij hebben de laatste tijd veel te maken met vandalisme. Regelmatig worden er borden ontvreemd. Bij de Trekpont verdwijnen naamborden van onze paden en ook bordjes van voet en - fietspad verdwijnen. Wij hebben dit gemeld bij de politie. Tot nu toe hebben wij slecht éénmaal een bordje terug gekregen, door een jongere die dit in een berm had zien liggen.

Wij willen jullie vragen, als er iets verdachts gezien wordt, dit te melden aan ons (info@padenheeten.nl).
We gebruiken het geld dat door onze donateurs wordt ingebracht liever voor het onderhoud aan onze paden, dan aan nieuwe borden ter vervanging van borden die het slachtoffer zijn geworden van vandalisme.

Graag jullie aandacht hiervoor. Misschien pakken we de daders of worden ze afgeschrikt, omdat er over wordt gesproken.

Hartelijk dank,

Bestuur Stichting Wandel- & Fietspaden Heeten e.o.