Restanten V1-raket afgevoerd

Gepubliceerd op 30 september 2016 om 19:18

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het raketmateriaal opgeruimd aan het Bleerspad. Voordat de EODD de restanten kon verwijderen, moest eerst worden vastgesteld of er geen explosieven aanwezig waren.

Dat bleek niet het geval. Daarnaast werd duidelijk dat er ook geen sprake was van bodemverontreiniging.
Op 30 september heeft de EODD de overblijfselen van de V1 afgevoerd. Het gat waar de raket in lag werd weer gedicht en de bovengrond werd geëgaliseerd. De afzettingen werden daarna weer verwijderd.
De V1 was het eerste onbemande straalvliegtuig ter wereld, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is ontwikkeld.
Meer foto's